Tải Game

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG TRUYỀN THỤ

29/08/2019

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG TRUYỀN THỤ

 

★Giới thiệu: Tính năng truyền thụ dùng để truyền thụ cấp cường hóa và cấp sao của trang bị hoặc tướng

★Điều kiện: Thủ lĩnh cần sở hữu trang bị cam hoặc trang bị tím có cấp cường hóa từ 21 trở lên cùng với trang bị Thủ lĩnh muốn truyền thụ

★Các bước truyền thụ:


Bước 1: Vào giao diện Lò rèn chọn Truyền thụ

Bước 2: Chọn trang bị gốc Thủ lĩnh muốn truyền thụ

Bước 3: Chọn trang bị Thủ lĩnh cần truyền thụ

Bước 4: Chọn OK

★Lưu ý:

- Trang bị gốc sau khi truyền thụ không bị mất

- Truyền thụ trang bị không truyền dòng đúc chỉ truyền lv cường hóa và rèn

- Dòng đúc sau khi truyền thụ vẫn sẽ ở trang bị cũ, thoát ra vào lại sẽ hiển thị đúng

BQT Nhẫn Giả Haki

Trân Trọng!

Tags:
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ