Tải Game

[Tính năng] Lò Rèn

27/08/2019

 

Lò Rèn là nơi các Thủ lĩnh sẽ thường xuyên sử dụng trong Nhãn Giả Haki, với các tính năng:

  • Tái sinh tướng
  • Thu hồi tướng
  • Giảm sao
  • Ghép trang bị
  • Tách trang bị
  • Truyền thụ

1. Hướng dẫn tái sinh tướng

Tại Nhãn Giả Haki, Thủ lĩnh thống lĩnh hàng trăm danh tướng huyền thoại, nguyên liệu để nâng cấp, tăng sao, đột phá,... là vô cùng cần thiết, nhu cầu thu hồi nguồn nguyên liệu mà không làm mất tướng được đặt ra, tính năng tái sinh tướng sẽ giải quyết vấn đề này của Thủ lĩnh.

Để tái sinh tướng, tại mục tái sinh, Thủ lĩnh tích chọn những tướng muốn tái sinh và xác nhận tái sinh.

 

 

2. Thu hồi tướng

Với các tướng không sử dụng đến, Thủ lĩnh có thể sử dụng tính năng "Thu hồi" để nhận tướng hồn, tướng hồn sẽ dùng để tăng sao cho các tướng cần thiết. Để thu hồi tướng, Thủ lĩnh chọn mục thu hồi, tích chọn các tướng muốn thu hồi và xác nhận thu hồi.

Chú ý:

  • Chỉ có tướng ở trạng thái ban đầu và chưa ra trận mới có thể thu hồi
  • Sau khi thu hồi, tướng sẽ biến mất và nhận được tướng hồn tương ứng với số thẻ tướng và sao

 

 

3. Giảm sao tướng

Khi muốn giảm sao của một tướng nào đó, Thủ lĩnh lựa chọn mục "Giảm sao", sau đó tích chọn tướng muốn giảm sao và xác nhận.

Giảm sao sẽ hoàn trả lại 90% Tướng hồn tiêu hao, đồng thời hoàn trả lại toàn bộ thẻ tướng đã tiêu hao.

 

 

Nếu tích chọn mục "Chỉ bán thẻ tướng thừa" thì sẽ chỉ bán đi những thẻ tướng dư thừa và không làm giảm số sao của tướng hiện tại

 

 

4. Ghép

Các mảnh trang bị và thần binh khi thu thập đủ số lượng có thể ghép lại thành trang bị hoặc thần binh hoàn chỉnh. Để thực hiện ghép, Thủ lĩnh chọn mục "Ghép" trong giao diện Lò Rèn.

 

 

5. Tách

Với các trang bị không còn sử dụng, Thủ lĩnh có thể lựa chọn tách để thu hồi lại nguyên liệu. Chọn mục "Tách" trong giao diện Lò Rèn để thực hiện.

Tích chọn trang bị muốn tách và xác nhận

 

 

6. Truyền thụ

Tướng sau khi truyền thụ có thể kế thừa cấp, đột phá, tinh luyên, kỹ năng gốc, hoàn lại ngọc khảm, binh phù và tài nguyên tướng bị truyền thụ. Có thể truyền thụ trang bị nếu tích vào ô trang bị

 

 

BQT Nhẫn Giả Haki

Trân Trọng

Tags:
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ