Tải Game

QUẶNG GIA TỘC

28/08/2019

QUẶNG GIA TỘC

 

 

Điều kiện: Cần phải gia nhập gia tộc, sau khi đã gia nhập gia tộc, chọn   rồi chọn Quặng gia tộc để khai thác tài nguyên

Lưu ý:
Chỉ chọn được mỏ chưa chiếm lĩnh hoặc tấn công mỏ của gia tộc khác để khai thác, không thể tấn công mỏ của gia tộc mình đang chiếm
- Chỉ người chơi cùng gia tộc mới được khai thác cùng nhau
- Sản lượng quặng gia tộc cao hơn quặng lv51-100 25%
- Mỏ đã chiếm sẽ hiển thị tên và hình đại diện của gia tộc đang chiếm lĩnh.
- Quy tắc bảo hộ không thay đổi, sau khi chiếm quặng, có thể tiêu 20 ngọc để bảo hộ bản thân không bị tấn công
- Không thể sử dụng tính năng tăng tốc để thu hoạch nhanh

 

BQT Nhẫn Giả Haki
Trân Trọng!

Tags:
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ