Tải Game

[Tính năng mới] Rèn trang bị

03/09/2019

Giới thiệu: Là tính năng tối ưu hóa thuộc tính của trang bị

Điều kiện mở: Khi trang bị đã được giám định đủ 4 thuộc tính

Các bước rèn trang bị:

 

Bước 1: Chọn Rèn

 

Bước 2: Dùng nguyên liệu đá rèn để rèn trang bị

P/s: Đá rèn nhận được từ Impeldown. Chi tiết Tại Đây

 

BQT Nhẫn Giả Haki

Trân Trọng!

Tags:
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ