Tải Game

Tính năng Thần Binh

27/08/2019

Tính Năng Thần Binh

 

Thần Binh là một trang bị vô cùng quan trọng để nâng cao sức mạnh chiến đấu. Để thuần hóa Thần Binh Chủ công chọn biểu tượng  trên giao diện game.

Thuần hóa Thần Binh cần tiêu tốn vàng hoặc ngọc:

  • Thường: Tiêu tốn 10000 vàng/lượt
  • Trung cấp: Tiêu tốn 30000 vàng/lượt
  • Cao cấp: Tiêu tốn 50 ngọc/ lượt
  • Siêu cấp: Tiêu tốn 120 ngọc/lượt

Thuần hóa Thần Binh sẽ nhận được ngẫu nhiên các vật phẩm: rơm, mã hồn, mảnh Thần Binh,... có cơ hội nhận ngay Thần Binh

 

 

Mã Thương Dị Quốc đạt 4 lần nhận

 

 

Mã Thương Dị Quốc đạt 12 lần nhận

 

 

Mã Thương Dị Quốc đạt 24 lần nhận

 

 

Chủ công hãy cố gắng thuần hóa thật nhiều Thần Binh để nâng cao chiến lực nhé.

BQT Nhẫn Giả Haki

Trân trọng!

Tags:
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ