Tải Game

[HOT]Ninja Tân Thế Giới cũng chính là Nhẫn Giả Haki - Chuỗi Sự Kiện Giáng Sinh

18/12/2019

Chuỗi Sự Kiện Giáng Sinh

1. Đăng nhập sự kiện 7 ngày nhận Kẹo giáng sinh

Thể lệ: Tích đăng nhập 7 ngày nhận quà tương ứng

Thời gian: 00:00 ngày 19/12 đến 23h59 ngày 25/12

Phần thưởng:

2. Đăng nhập 7 ngày lễ Tết nhận Tất giáng sinh và phiếu quay may mắn

Thể lệ: Tích đăng nhập 7 ngày nhận quà tương ứng

Thời gian:  00:00 ngày 19/12 đến 23h59 ngày 25/12

Phần thưởng:

 

3. Thâu tóm ác quỷ 30 tầng

Thể lệ: Sử dụng Tất giáng sinh để tham gia sự kiện

Thời gian: 00:00 ngày 19/12 đến 23h59 ngày 25/12

Phần thưởng: Nhận 5,000,000 vàng

 

4. Tầm Bảo 900 lượt

Thể lệ: Sử dụng Tất giáng sinh để tham gia sự kiện

Thời gian: 00:00 ngày 19/12 đến 23h59 ngày 25/12

Phần thưởng:

5. Sự kiện đổi đồ

Thể lệ: Sử dụng đạo cụ sự kiện đổi đồ tương ứng

Thời gian:  00:00 ngày 19/12 đến 23h59 ngày 25/12

Phần thưởng:

6. Vòng quay may mắn nhận tướng khủng Danzo

Thể lệ: Sử dụng Phiếu quay may mắn quay thưởng

Thời gian:  00:00 ngày 19/12 đến 23h59 ngày 25/12

Phần thưởng:

 

7. Chiêu mộ đạt mốc

Thể lệ: Chiêu mộ quán rượu đạt mốc nhận thưởng tương ứng

Thời gian:  00:00 ngày 19/12 đến 23h59 ngày 25/12

Phần thưởng:

8. Tích nạp ngày

Thể lệ: Tích nạp đạt mốc nhận quà tương ứng ( reset theo ngày )

Thời gian:  00:00 ngày 19/12 đến 23h59 ngày 25/12

Phần thưởng:

9. Tích nạp tổng

Thể lệ: Tích nạp trong 7 ngày diễn ra sự kiện đạt mốc nhận quà tương ứng

Thời gian:  00:00 ngày 19/12 đến 23h59 ngày 25/12

Phần thưởng:

10. [Lễ Tết] Tích nạp tổng

Thể lệ: Tích nạp trong 7 ngày diễn ra sự kiện đạt mốc nhận quà tương ứng

Thời gian:  00:00 ngày 19/12 đến 23h59 ngày 25/12

Phần thưởng:

11. Tích tiêu ngày

Thể lệ: Tích tiêu đạt mốc nhận quà tương ứng ( reset ngày )

Thời gian:  00:00 ngày 19/12 đến 23h59 ngày 25/12

Phần thưởng:

12. [Lễ Tết] Tích tiêu tổng

Thể lệ: Tích tiêu đạt mốc nhận quà tương ứng ( reset ngày )

Thời gian:  00:00 ngày 19/12 đến 23h59 ngày 25/12

Phần thưởng:

13. [Lễ Tết] Nạp liên tiếp

Thể lệ: Mỗi ngày nạp 300 ngọc nhận quà tương ứng ( tích theo số ngày nạp )

Thời gian: 00:00 ngày 19/12 đến 23h59 ngày 25/12

Phần thưởng:

14. Online nhận điểm VIP

Thể lệ: Online đủ số phút nhận quà tương ứng

Thời gian: 00:00 ngày 19/12 đến 23h59 ngày 25/12

Phần thưởng:

15. Shop giảm giá

Thể lệ: Shop giảm giá reset theo ngày

Thời gian:  Vĩnh viễn

Phần thưởng:

 

 

BQT Nhẫn Giả Haki

Trân Trọng

Tags:
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ