Tải Game

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Lễ Tết Tuần Ninja Tân Thế giới Cũng Chính Là Nhẫn Giả Haki

12/12/2019

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Lễ Tết Tuần

1. [Lễ Tết] Tích đăng nhập 

Thể lệ: Tích đăng nhập 4 ngày nhận quà tương ứng

Thời gian: 00:01 ngày 12/12 đến 23h59 ngày 15/12

Phần thưởng:

2. [Lễ Tết] Hoạt động lễ tết tích nạp

Thể lệ: Tích nap ngọc đạt mốc nhận quà tương ứng trong thời gian diễn ra sự kiện

Thời gian:  00:01 ngày 12/12 đến 23h59 ngày 15/12

Phần thưởng:

 

3. [Lễ Tết] Sự kiện tích nạp đạt mốc

Thể lệ: Tích tiêu ngọc đạt mốc nhận quà tương ứng trong thời gian diễn ra sự kiện

Thời gian: 00:01 ngày 12/12 đến 23h59 ngày 15/12

Phần thưởng:

4. [Lễ Tết] Hoạt động tích nạp ngày

Thể lệ: Tích nạp đạt mốc trong ngày nhận quà tương ứng ( reset theo ngày )

Thời gian:  00:01 ngày 12/12 đến 23h59 ngày 15/12

Phần thưởng:

5. [Lễ Tết] Sự kiện tích nạp đạt mốc

Thể lệ: Tích mỗi ngày nạp 300 ngọc nhận quà tương ứng theo ngày

Thời gian:  00:01 ngày 12/12 đến 23h59 ngày 15/12

Phần thưởng:

BQT Nhẫn Giả Haki

Trân Trọng

Tags:
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ