Tải Game

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tuần Ninja Tân Thế Giới cũng chính là Nhẫn Giả Haki

12/12/2019

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Tuần

1. Sự kiện tích đăng nhập 

Thể lệ: Tích đăng nhập 4 ngày nhận quà tương ứng

Thời gian: 00:01 ngày 12/12 đến 23h59 ngày 15/12

Phần thưởng:

2. Sự kiện tích nạp

Thể lệ: Tích nap ngọc đạt mốc nhận quà tương ứng trong thời gian diễn ra sự kiện

Thời gian:  00:01 ngày 12/12 đến 23h59 ngày 15/12

Phần thưởng:

 

3. Sự kiện tích nạp ngày

Thể lệ: Tích nạp đạt mốc trong ngày nhận quà tương ứng ( reset theo ngày )

Thời gian: 00:01 ngày 12/12 đến 23h59 ngày 15/12

Phần thưởng:

4. Sự kiện tích tiêu ngày

Thể lệ: Tích tiêu ngọc đạt mốc trong ngày nhận quà tương ứng ( reset ngày )

Thời gian:  00:01 ngày 12/12 đến 23h59 ngày 15/12

Phần thưởng:

5. Sự kiện đổi đồ

Thể lệ: Sử dụng đá lục sắc đổi đồ tương ứng

Thời gian:  00:01 ngày 12/12 đến 23h59 ngày 15/12

Phần thưởng:

6. Mở quán rượu

Thể lệ: Chiêu mộ cao cấp và siêu cấp có thể tích lũy lượt chiêu mộ, chiêu mộ đạt mốc nhận thưởng hấp dẫn

Thời gian:  00:01 ngày 12/12 đến 23h59 ngày 15/12

Phần thưởng:

7. Sự kiện giảm giá

Thể lệ: Hàng ngày được mua đồ giảm giá giới hạn. Lượt mua làm mới vào 4h sáng hàng ngày

Thời gian:  Vĩnh viễn

Phần thưởng:

BQT Nhẫn Giả Haki

Trân Trọng

Tags:
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ