Tải Game

CHI TIẾT SỰ KIỆN ĐẠI CHIẾN THẾ GIỜI - AI SẼ LÀ TRÙM CUỐI?

24/08/2020

CHI TIẾT SỰ KIỆN ĐẠI CHIẾN THẾ GIỜI - AI SẼ LÀ TRÙM CUỐI?

 

Thời gian:
- Từ 24/08 đến 30/08 : Tham gia phe chiến và tính điểm phe chiến của trùm cuối. 

- Từ 01/09 đến 06/09: Bắt đầu mở vote trên landing. 

Thể lệ tính điểm trên landing:
- Đối với mỗi thành nhỏ chiếm được trong ngày (tính cả 7 ngày) sẽ được +5 điểm.
- Đối với mỗi thành lớn chiếm được trong ngày (tính cả 7 ngày) sẽ được +25 điểm.
- Điểm vote: Mỗi 1 lượt vote +1 điểm.
- Điểm tích tiêu ngọc trong 7 ngày diễn ra phe chiến:

 • Top 1: 2000 điểm
 • Top 2: 1800 điểm
 • Top 3: 1600 điểm
 • Top 4: 1400 điểm
 • Top 5: 1400 điểm
 • Top 6: 1200 điểm
 • Top 7: 1200 điểm
 • Top 8: 1000 điểm
 • Top 9: 1000 điểm
 • Top 10: 1000 điểm

 Quà 7 ngày trên landing mỗi ngày đăng nhập nhận:

 • Ngày 1: 100.000 vàng, 1 lượt vote
 • Ngày 2: 200.000 vàng, 1 lượt vote  
 • Ngày 3: 300.000 vàng, 1 lượt vote  
 • Ngày 4: 400.000 vàng, 1 lượt vote  
 • Ngày 5: 500.000 vàng, 1 lượt vote  
 • Ngày 6: 600.000 vàng, 1 lượt vote  
 • Ngày 7: 700.000 vàng, 1 lượt vote  

Quà nạp (10k, nạp ngày 1 sau đó mới tính sang ngày 2):

 • Ngày 1: Bia thùng 1, 10 mảnh sách cấm thuật bí ẩn, 200 xu, 1 đá đúc 7 màu, 1 lượt vote
 • Ngày 2: Bia thùng 1, 10 mảnh sách cấm thuật bí ẩn, 200 xu, 1 đá đúc 7 màu, 1 lượt vote
 • Ngày 3: Bia thùng 2, 10 mảnh sách cấm thuật bí ẩn, 200 xu, 1 đá đúc 7 màu, 1 lượt vote
 • Ngày 4: Bia thùng 2, 10 mảnh sách cấm thuật bí ẩn, 200 xu, 2 đá đúc 7 màu, 1 lượt vote
 • Ngày 5: Bia thùng 3, 10 mảnh sách cấm thuật bí ẩn, 400 xu, 2 đá đúc 7 màu, 1 lượt vote
 • Ngày 6: Bia thùng 3, 30 mảnh sách cấm thuật bí ẩn, 600 xu, 3 đá đúc 7 màu, 1 lượt vote
 • Ngày 7: Bia thùng 5, 50 mảnh sách cấm thuật bí ẩn, 800 xu, 5 đá đúc 7 màu, 1 lượt vote

Quà dành cho Trùm Cuối, là người có tổng số điểm cao nhất (tính cả điểm chiếm thành, điểm bầu chọn và điểm top tiêu)
Ingame:

 •  Đối với top 1 phe Hải Tặc: Danh hiệu Vua Hải Tặc, 1 túi thức tỉnh (đủ nguyên liệu thức tỉnh 1 tướng lên +7), 5000 ngọc thức tỉnh, 3 tướng tùy chọn (bao gồm tất cả các tướng đã ra mắt).
 •  Đối với top 1 phe Tân Thế giới: Danh hiệu Quỷ Vương, 1 túi thức tỉnh (đủ nguyên liệu thức tỉnh 1 tướng lên +7), 5000 ngọc thức tỉnh, 3 tướng tùy chọn (bao gồm tất cả các tướng đã ra mắt).
 •  Đối với top 1 phe  Ninja: Danh hiệu Nhất Đại Kage, 1 túi thức tỉnh (đủ nguyên liệu thức tỉnh 1 tướng lên +7), 5000 ngọc thức tỉnh, 3 tướng tùy chọn (bao gồm tất cả các tướng đã ra mắt).

Outgame: 

 •  3 phần quà outgame cho top 3 : Cúp có danh hiệu đính kèm.

BQT Nhẫn Giả Haki

Trân Trọng

Tags:
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ