Tải Game

Chuỗi Sự Kiện Từ 25/01 - 28/01

25/01/2020

Chuỗi Sự Kiện Từ 25/01 - 28/01

1. Sự kiện tích đăng nhập

Thể lệ: Tích đăng nhập ngày nhận quà tương ứng

Thời gian: 00:00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01

Phần thưởng:

2. Sự kiện Tích nạp

Thể lệ: Tích nạp đạt mốc nhận quà tương ứng

Thời gian: 00:00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01

Phần thưởng:

 

3. Tích nạp ngày

Thể lệ: Tích nạp trong ngày nhận quà tương ứng ( reset ngày )

Thời gian: 00:00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01

Phần thưởng:

4. Sự kiện tích tiêu ngày

Thể lệ: Tích tiêu trong ngày nhận quà tương ứng ( reset ngày )

Thời gian: 00:00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01

Phần thưởng:

5. Sự kiện đổi đồ

Thể lệ: Sử dụng đá lục sắc và đạo cụ sự kiện đổi đồ tương ứng

Thời gian:  00:00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01

Phần thưởng:

6. Sự kiện chiêu mộ vàng

Thể lệ: Chiêu mộ cao cấp và siêu cấp có thể tích lũy lượt chiêu mộ

Thời gian: 00:00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01

Phần thưởng:

7. Sự kiện giảm giá

Thể lệ: Hàng ngày được mua đồ giảm giá giới hạn

Thời gian: vĩnh viễn

Phần thưởng:

8. Tích đăng nhập ngày lễ

Thể lệ: Tích đăng nhập nhận quà

Thời gian: 00:00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01

Phần thưởng:

9. Tích nạp lễ tết

Thể lệ: Tích nạp nhận quà tương ứng

Thời gian: 00:00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01

Phần thưởng:

10. Tích tiêu lễ tết

Thể lệ: Tích tiêu nhận quà tương ứng

Thời gian: 00:00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01

Phần thưởng:

11. Sự kiện tích ngày nạp

Thể lệ: Mỗi ngày nạp 300 ngọc nhận quà tương ứng theo ngày

Thời gian: 00:00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01

Phần thưởng:

 

12. Tầm bảo 950 lần

Thể lệ: Sử dụng đạo cụ sự kiện quay thẻ

Thời gian: 00:00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01

Phần thưởng:

13. Thâu tóm ác quỷ 45 tầng

Thể lệ: Sử dụng đạo cụ sự kiện lật bài

Thời gian: 00:00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01

Phần thưởng:

13. Vòng quay may mắn

Thể lệ: Sử dụng vé quay quay thưởng

Thời gian: 00:00 ngày 25/01 đến 23h59 ngày 28/01

Phần thưởng:

BQT Nhẫn Giả Haki

Trân Trọng

Tags:
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ