Tải Game

[Thức tỉnh] Công chúa Hyuga Hinata

09/08/2020

[Thức tỉnh] Công chúa Hyuga Hinata

 

* Chi tiết thức tỉnh:

* Kỹ năng sau khi thức tỉnh:

* Chú ý:

  • Thức tỉnh bậc 3 sẽ học được kỹ năng : Bát quái thủ hộ .
  • Thức tỉnh bậc 6 sẽ học được kỹ năng : Hỏa nhãn bền bỉ.
  • Thức tỉnh bậc 7 sẽ thay đổi ngoại trang : Chỉ số ngoại trang cộng thêm 200 Soái Võ Trí.
  • Thức tỉnh bậc 9 sẽ học được kỹ năng : Thủ hộ bát quái.

BQT Tứ Hoàng Làng Cát

Trân Trọng

Tags:
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ