Tải Game

[Thức tỉnh] Kẻ sùng đạo Hidan

09/08/2020

[Thức tỉnh] Kẻ sùng đạo Hidan

* Chi tiết thức tỉnh:

* Kỹ năng sau khi thức tỉnh:

* Chú ý:

  • Thức tỉnh bậc 3 sẽ học được kỹ năng : Đoạn Quỷ Liêm .
  • Thức tỉnh bậc 6 sẽ học được kỹ năng : Nghi lễ rửa tội.
  • Thức tỉnh bậc 7 sẽ thay đổi ngoại trang : Chỉ số ngoại trang cộng thêm 200 Soái Võ Trí.
  • Thức tỉnh bậc 9 sẽ học được kỹ năng : Bất tử hộ thân.


BQT Tứ Hoàng Làng Cát

Trân Trọng

Tags:
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ