Tải Game

UPDATE NGÀY 05/08

05/08/2020

 UPDATE NGÀY 05/08

Thời gian dự kiến:
- Từ 17:00 - 18:00 ngày 05/08/2020

Chi tiết update:

- Mở tính năng Impel Down.
- Thức tỉnh 2 tướng Hidan và Hinata.
- Mở boss vĩ thú Nhị Vĩ vào lúc 09:00 ngày 06/08.

BQT Tứ Hoàng Làng Cát

Trân Trọng!

 
Tags:
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ